Benned is ott a lehetőség

Megfelelő elméleti alaptudással és gyakorlással Te is eljuthatsz a profik szintjére!

JELENTKEZEM
TANANYAG MEGTEKINTÉSE

Fizika bővebben

Okleveles fizikusként végeztem a Szegedi Tudomány Egyetemen ezért nagyon közel áll hozzám a fizika, és úgy látom, hogy nagyon sok szakon alapozó tárgyként van jelen. Ezért érdemes szinte mindenkinek foglalkozni fizikával aki reál szakon (villamosmérnök, mérnök-informatikus, építészmérnök, orvos, fizikus) szeretne végezni. A különböző elméleti témakörök mellett a mérési eljárásokat is tanítom. Fontos megérteni azt is, hogy pl. egy berendezéssel valamilyen fizikai jelenség egy paraméterét ha mérjük akkor hogyan érdemes erről jegyzőkönyvet írni és hogyan kell az ide tartozó mérési hibákat vagy szórásokat kiszámítani. Ahogyan a bevezetőben is leírtam a fizika alapvetően alkalmazott matematika. Fontos megérteni, hogy a fizikában pl. a kinematikában is használt képletek mögött egy függvényt kell felfedeznünk. Ezért ha pl. az s=vt képletet akarjuk használni akkor tudnunk kell, hogy ez is függvény ami az idő függvénye: s(t)=vt. Ugyan ezt lehet elmondani a rezgések témaköréről, aki nem tudja pontosan a szinusz függvény működését annak nehéz lesz majd a harmonikus rezgéseket megérteni. Ezzel azt akartam kifejezni, hogy sokkal alaposabb tudást szerezhetsz meg ha először tisztázunk néhány matematikai alapot, és csak ezután ugrunk neki a nehezebb témaköröknek.

A következő tematikát szoktam javasolni:

1. Kinematika

egyenes vonalú egyenletes mozgás: E.V.E.

egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások: E. V. E. V.

szabadesés, hajítás

ferde hajítások

3. Dinamika:

Erő, erőhatás, mozgásegyenletek, súrlódás

Lendület megmaradás, lejtők, ütközések (rugalmas rugalmatlan)

4. Munka, energia:

helyzeti, mozgási, potenciális energia, munkafajták, munkatétele

energia átalakulás, Energia átalakítás, Energia megmaradás

5. Körmozgások és Statika

körmozgás: általános fogalmak bevezetése, egyszerű példák, összetett példák, egyenletesen változó körmozgás

forgómozgás: általános feladatok, tehetetlenségi nyomaték

6. Statika

Anyagi pont egyensúlya, tömegpont egyensúlya, egyszerű gépek

álló csiga, mozgó csiga, egyensúly a lejtőn, kéttámaszú tartók

7. gravitáció rezgőmozgás folyadékok 

általános tömegvonzás, Kepler törvények

kozmikus sebességek

8. Rezgőmozgás:

kitérés, sebesség gyorsulás, maximális sebesség gyorsulás, rezgésidő, lengésidő

energia megmaradás törvénye rezgő rendszereknél, csatolt rezgések, csillapított rezgések

9. Nyugvó folyadékok fizikája:

pascal törvénye, felhajtóerő egyszerű példák

folyadékok egyensúlya

10. Áramló folyadékok fizikája:

Kontinuitási egyenlet

Bernoulli törvény

11. Hőtan

állapotegyenlet alkalmazása feladatokban

gáztörvények alkalmazása bonyolultabb példáknál  

gázok speciális állapotváltozásai

hőtan főtételeinek alkalmazása feladatmegoldásoknál, körfolyamatok  

12. Hőtágulás:

lineáris hőtágulás,  a hőmérséklet, a hőmennyiség, a hőtágulás fogalma.

térfogati hőtágulás, szilárd testek, folyadékok, gázok hőtágulása, a hőtágulást leíró összefüggések.

13. Halmazállapot változások, Optika

a szilárd, a cseppfolyós és a légnemű halmazállapot általános jellemzése; gáz, gőz, telített gőz, páratartalom fogalma. Egyszerű példák

az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, mértékegységeik. A folyamatokat befolyásoló tényezők. A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból.

A fény mint hullám; a polarizáció, az elhajlás, az interferencia, a diszperzió fogalma.

A geometriai optika, leképezés, gyakorlati felhasználás, optikai eszközök, nagyító (lupe), mikroszkóp,

14. Elektromosságtan

az elektromos erőtér fogalma, jellemzése: térerősség, potenciál, feszültség, erővonalak. Egyszerű elektrosztatikus erőterek. Egyszerű példák

példák a mindennapi életből; földelés, árnyékolás, kondenzátor, elektromágnes alkalmazása. Bonyolultabb példák

 

15. Az elektromos áram:

az elektromos áram fogalma, áramforrások, az elektromos áramkör. Ohm törvénye.

Csomóponti potenciálok módszere

Hurok áramok módszere

az áram hőhatása-teljesítménye, munkája, gyakorlati vonatkozások. Az áram mágneses, vegyi, biológiai hatásai. Elektrolízis, Faraday-törvények.

16. Az elektromágneses indukció

áram és mágneses tér kölcsönhatása, Lorenz-erő. A mozgási indukció jelensége, értelmezése a Lorenz-erő alapján

a nyugalmi indukció jelensége. Lenz törvénye. Gyakorlati alkalmazás, az elektromos áram előállítása, szállítása, generátorok, a transzformátor

17. A váltakozó áram:

A váltakozó áram fogalma, jellemzői, váltakozó áramú berendezések. Feladatmegoldás

18. Atomfizika

az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek. Avogadro törvénye. Az elektromosság elemi töltése, az elektron mint részecske. Az atommag felépítése, kötési energia, tömegdefektus. Magátalakulások, radioaktív bomlások, maghasadás, láncreakció. Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős természete.

az atom felépítése. Rutherford szóráskísérlete. Atommodellek. Sugárzások, sugárzásmérés, felhasználásuk. Atomreaktor, atombomba, hidrogénbomba. Hullámtulajdonságok. Az anyaghullám fogalma; de Broglie-féle hullámhossz. Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős természete.

Ha jönnél tanulni, keress bátran!
Tel: +36704338125

Vagy írj az űrlapon keresztül!